Kontakt – Pohoda Villas Resort
After header slide
Pohoda VILLAS RESORT

SPOJTE SE S NÁMI - Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. +420 602 228 310, +420 720 478 188

Kontaktujte nás nebo vytvořte rezervaci

Dotazy, rezervace, připomínky

Rezervační podmínky:

1. Rezervace

Rezervace podnájmu Ubytovaným a potvrzení této rezervace ze strany Ubytovatele se děje písemně nebo ONLINE prostřednictvím rezervačního systému, a to některou z následujících forem:

  1. zaslání e-mailu na adresu: info@pohodavillas.com
  2. ONLINE – Rezervaci je možné provést i online na internetových stránkách Ubytovatele prostřednictvím rezervačního systému. Je-li zvolena tato možnost, je nutné zaplatit předem 100 % celkové ceny pronájmu.

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě písemného potvrzení ze strany Ubytovatele nebo automatickým emailovým potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem. Závazná rezervace je dokončena uhrazením zálohy ve výši 50% (u online je platba pouze 100%) u objednaného ubytování, a to bankovním převodem na účet, nebo prostřednictvím platební karty (platba online).

2. Cena a platební podmínky

Cena pronájmu Vil je uvedena v aktuálním ceníku Společnosti zveřejněné na internetových stránkách a je uvedena v rezervaci (dále jen Cena). Sjednaná Cena je včetně daně z přidané hodnoty ve výši 13% (dále jen DPH) a nezahrnuje místní poplatky za ubytování ve výši 10 EUR denně za vilu, jedná se o tzv. Environmentální poplatek (poplatek za odolnost vůči klimatické krizi platný od 1. ledna 2024. Tento poplatek byl zaveden na základě článku 30 řeckého zákona 5073/2023.). Nastane povinnost platit dle místních obecně závazných předpisů poplatky z titulu ubytování, Ubytovatel má právo účtovat Hostovi příslušnou daň anebo poplatky, které nejsou součástí ceny pronájmu.

Celkovou cenu je povinen uhradit Host Ubytovateli v plné výši nejpozději 30 dní před počátkem ubytování (Nástupem). Po obdržení potvrzení rezervace, musí být zaplacena do 3 dnů zálohová platba ve výši 50 % z celkové částky podnájmu. Doplatek Ceny je splatný nejpozději 30 dnů před sjednaným dnem Nástupu. Při rezervaci v době kratší než 30 dnů je splatná celá Cena. Při platbě on-line je nutné zaplatit 100 % celkové částky pronájmu.

Při předání vily na ubytováni musí byt složena peněžitá kauce 10.000 Kč (aprox. 400 Euro) a to i v hotovosti nebo platební kartou.

Kauce bude sloužit k zajištění oprávněných peněžitých nároků Ubytovatele, zejména úhradě případného poškození majetku Ubytovatele, poškození věcí ve Vile a Resortu, dluhy apod.

Kauce po odečtení příp. nároků Ubytovatele bude vrácena Ubytovateli u v den ukončení doby nájmu a předání vily a to v hotovosti nebo zpět na platební kartu.

Součástí ceny není poplatek za skutečnou spotřebu elektrické energie (cca. 30-50 EUR). Ubytovaný je povinen tuto skutečnou spotřebu elektrické energie uhradit Cena jedné kilowatthodiny (kWh) odebrané elektrické energie je stanovena na dle aktuálního sazebníku dodavatele el. energie v Řecku. Doplatek je Ubytovaný povinen uhradit hotově k rukám Ubytovatele na základě vystaveného příjmového dokladu při předání Vily po ukončení pobytu Ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn doplatek započítat vůči uhrazené kauci.

3. Zrušení rezervace

Ubytovaný má právo zrušit objednávku/rezervaci kdykoliv před Nástupem. Objednávku/rezervaci je možné zrušit pouze písemně, a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu, z něhož byla učiněna. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané Ubytovaným emailem Ubytovateli. Pokud není písemnou dohodou stran stanoveno jinak, budou Ubytovanému v případě zrušení objednávky/rezervace účtovány následující stornopoplatky:

Bude-li zrušena rezervace kdykoliv po potvrzení a zaplacení zálohové platby činí storno poplatek 50 % z celkové ceny podnájmu.

Bude-li zrušena Rezervace 30 dnů a méně před dnem termínu Nástupu, činí stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny podnájmu.

Nenastoupí-li Ubytovaný na pobyt vůbec, propadá 100% ceny ze zaplacené ceny, 100 % storno poplatek se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a Ubytovanému tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené ceny.

Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo sjednáno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacené Ceny či její části.


Tyto rezervační podmínky vstupují v platnost od 1. 1. 2024

Kde nás najdete?

Adresa Resortu: Skala Fourka, PSČ 63077, Chalkidiki, ulice POHODA – Region: Kentriki Makedonia
RESORT nemá číslo popisné, je nutné se orientovat přes Google maps nebo pomocí souřadnic.

Pohoda Villas Resort – souřadnice:
39°59’13.7″N 23°23’04.3″E
39.987124, 23.384524

Pronájem vilek v Řecku provozuje společnost:

Česká společnost S.I.D. VILLAS s.r.o.

se sídlem v České republice, U Milosrdných 850/8, Praha 1, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ 07665741, společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vl. 35064
která v Řecku působí prostřednictvím své zákonem zřízené pobočky pod názvem


“S.I.D. VILLAS Ε.Π.Ε.”

se sídlem v Kalandře, Chalkidiki, POST CODE 63077, s číslem GEMI 149669157001 a řeckým daňovým číslem EL 996913256

Naše bankovní spojení:

Název banky: Česká Spořitelna a.s, Pobočka Praha 1, Rytířská 29, 110 00
č.ú. v CZK: 5526952359/0800
IBAN: CZ5408000000005526952359

č.ú. v EUR: 1999335213/0800
IBAN: CZ4908000000001999335213
SWIFT/GIBACZPX

Náš Řecký bankovní účet v EUR:


ALPHA BANK SA

GR91 0140 5870 5870 0200 2013 190
BIC CRBAGRAA


Platby online v reservačním systému – platebních metodách, platby kartou a platebními tlačítky zajištuje poskytovatel platební brány společnost:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Zde můžete posílat vaše dotazy v případě reklamace nebo dotazy k platbám.