100%

Storno podmínky:

Bude-li zrušena rezervace kdykoliv po uzavření této Smlouvy činí storno poplatek 50 % z celkové ceny podnájmu.
Bude-li zrušena Rezervace 30 dnů a méně před dnem termínu Nástupu, činí stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny podnájmu.
Nenastoupí-li Ubytovaný na pobyt vůbec, propadá 100% ceny ze zaplacené ceny.
100 % storno poplatek se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a Ubytovanému tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené ceny.
Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo sjednáno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacené Ceny či její části.

Pohoda villas resort logo