Pohoda VILLAS RESORT
Vaše dovolená v Řecku

Prohlédnout ubytování
#
#
#

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19:

Aktuální informace o podmínkách pro vstup na území Řecka ZDE.

PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA platné od 9.7.2021

A) Registrace před vstupem – Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

zde uvádíme adresu našeho Resortu do formuláře:
Adresa resortu je Pohoda Villas Resort, číslo vily dle smlouvy
Adresa resortu: Kalandra, PSČ 63077, Chalkidiki, lokalita „LEVADI“ (ulice není)
Region je: Kentriki Makedonia (ve výběru on line regionu)

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

B) Povinnost doložit bezinfekčnost

Všichni cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

a. Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.). Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

b. Potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo od 21. 6. 2021 o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu).

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

c. Potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

d. Doklady o ukončené vakcinaci podle bodu a), o negativním testu podle bodu b) a o prodělané nemoci podle bodu c) se prokazují rovněž Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR. -> VZOR EU DCC Ministerstva zdravotnictví ČR

Cestující bez jednoho z výše uvedených typů potvrzení o bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/ nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

C) Testování na hranicích a karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 10 dnů v karanténě v úřady určeném hotelu – další informace v kap. 3. OPATŘENÍ). Karanténa je ukončena poté, co na konci stanovené lhůty bude proveden PCR test. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení se trestá pokutou 5.000 EUR. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Vzhledem k vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru platí od 9. července 2021 nová pravidla pro cestování do ČR, tedy i pro návraty Čechů z Řecka do vlasti. Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Aktuální informace k cestování najdete v článku COVID 19 Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí a dále na https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/_pravidla_cestovani_zjednoduseni_podminek.html.

Od 9. 7. 2021 je všem cestovatelům starším 6 let při návratu z Řecka (země s nízkým rizikem nákazy) do ČR stanovena povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a prokázat se při příjezdu negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území ČR.

Povinnost absolvovat test se nevztahuje na osoby s ukončeným očkováním doloženým národním certifikátem o provedeném očkování:

  • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
  • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Povinnost testu se rovněž nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.

ČR považuje EU Digitální COVID certifikát (EU DCC) za národní certifikát členských států EU osvědčující očkování, provedení PCR nebo antigenního testu nebo prodělání nemoci od 1. července 2021. -> VZOR EU DCC Ministerstva zdravotnictví ČR.

S ohledem na časté změny doporučujeme, aby turisté před návratem rovněž sledovali webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, případně využili jeho informační linku ke koronaviru +420 226 201 221 (pro volání ze zahraničí), která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

Ministerstvo zahraničních věcí apeluje na cestovatele, aby si vždy před cestou a také před návratem ze zahraničí ověřili aktuální podmínky. Prvním krokem by měla být stránka Dovolena2021.cz, kde pravidelně aktualizujeme informace týkající se nejvyhledávanějších turistických destinací. Druhým krokem je pak Rozcestník pro cestovatele, kde zájemci dohledají všechny podrobnosti o pobytu v daných zemích a také podrobný seznam výjimek. V případě specifických dotazů nebo problémů se lze obrátit na call centrum Ministerstva zahraničí dostupném na telefonním čísle 222 264 222. V těchto dnech posilujeme tým operátorů a od pondělí také rozšíříme pracovní dobu call centra, ve všedních dnech od 8:00 do 20:00.

Aktuální podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad je k dispozici na webových stránkách MZV ČR.


Testy jsme pro Vás schopni zajistit přímo v resortu Pohoda , kde máme zajištěný kontakt na odběrové místo, kde se můžete nechat otestovat před návratem zpět do ČR. Testy jsou za poplatek s platbou v laboratoři nebo laboratornímu pracovníkovi ve výši 20 Euro anitgen a 50 Euro PCR test.

Ubytování v Pohoda VILLAS RESORT

Pohoda Villas Resort
Pohoda Villas Resort
Pohoda Villas Resort
Prohlédnout ubytování Cena pronájmu